Szerződési feltételek

 

ÜZLETI FELTÉTELEK aLibristo Media s.r.o.társaság, Sychrov 55, 755 01 Vsetíni székhellyel, statisztikai számjele: 04448367, bejegyezték az Ostrava-i kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz, 63649 bejegyzés alatt online értékesítés céljából a www.libristo.hu weboldalon.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.  Ezeket az üzleti feltételeket (tovább csak „szerződési feltételek“) aLibristo Media s.r.o.társaság, Sychrov 55, 755 01 Vsetín székhellyel, statisztikai számjele: 04448367, bejegyezték az Ostrava-i kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz, 63649 bejegyzés alatt (tovább csak „elado“) a Polgárjogi Törvénykönyv (a továbbiakban: polgárjogi törvény) 1751. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban a felek kölcsönös jogai és kötelezettségei a Vásárlási Szerződésből kifolyólag vagy a Vásárlási Szerződéssel kapcsolatban (a továbbiakban: "Vásárlási szerződés"), amelyet az eladó és egy másik magánszemély (a továbbiakban: "vásárló") az eladó internetes boltjával kötött. A webáruházat az internetes weboldalon (a továbbiakban "webáruház") a www.libristo.hu (a továbbiakban "webáruház") üzemelteti az eladó fél a weboldal webfelületén (a továbbiakban: "webáruház webfelülete").

1.2.  Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárolni szándékozó személy olyan jogi személy vagy személy, aki az árucikkeket további üzlekötés céljából rendeli, vagy szakmája független gyakorlásánál.

1.3.  Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződésben alkalmazott megkülönböztető rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

1.4.  Az szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. A Vásárlási Megállapodás és az Általános Üzleti Feltételek magyar nyelven készültek. A vásárlási szerződés magyar nyelven köthető.

1.5.  Az eladó megváltoztathatja vagy hozzáadhatja a szerződési feltételeket vagy bővítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi idején keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.  A weboldalon a vásárló a regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói fiókjához. A felhasználói felületen a vásárló megrendelheti az árut (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). A vásárló vásárolhat a webáruházban regisztráció nélkül is.

2.2.  A weboldalon való regisztrációnál vagy az áru vásárlásakor a vásárló köteles minden információt helyesen és igazságosan megadni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat a vásárló köteles frissíteni. A vevőnek a felhasználói fiókban megadott adatait és az áru megrendelését az eladó helyesnek tartja.

2.3.  A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a felhasználónév és a jelszó biztosítja. A vásárlónak bizalmasan kell kezelni a felhasználói fiókja eléréséhez szükségeses információkat.

2.4.  A vásárló nem jogosult arra, hogy a felhasználói fiókot harmadik fél számára elérhetővé tegye.

2.5.  Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, abban az esetben, ha a vásárló nem használja fel felhasználói fiókját 3 évnél hosszabb ideig, vagy ha a vásárló megsérti az adásvételi szerződést (beleértve a szerződési feltételeket).

2.6.  A vásárló tudomásul veszi, hogy ha felhasználói fióknak nem kell állandóan elérhetőnek lennie, különösen a hardver és szoftver felszerelés karbantartása végett, az eladó vagy harmadik fél által.

3. AZ ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1  A webáruház webfelületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv §1732 rendelet 2.bekezdése nem alkalmazandó.

3.2  A webáruház webfelülete tartalmazza az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha ezeket az árukat nem lehet rendes postai úton visszaküldeni. A termékárak tartalmazzák az ÁFA-t és az összes kapcsolódó díjat. A termékárak mindaddig érvényesek, amíg az áruház webfelületén jelen van. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi feltételekkel kössön adásvételi szerződést.

3.3  A webáruház webfelülete tartalmazza a csomagolás és az áru szállításával kapcsolatos információkat is. A webáruház webfelületén felsorolt termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor az árat a Magyarország területén szállítják.

3.4  Az áru megrendeléséhez a megrendelő kitölti a megrendelőlapot a webáruház webfelületén. A megrendelőlap az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. megrendelt áru (a megrendelt árut „behelyezi“ "a vásárló a webáruházban feltüntetett kosárba),
3.4.2. az áruk vételárának fizetési módját, a megrendelt áruk szállítási módjának részleteit
3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekről (együttesen "megrendelés").

3.5.  Mielőtt megrendelését elküldené az eladónak, lehetséges, hogy a vásárló ellenőrizze és módosítsa a vásárló által megadott adatokat a megrendelésben, valamint a vásárló azon lehetőségét illetően, hogy azonosítsa és kijavítsa azokat a hibákat, amelyek a rendelés leadása során történtek. A megrendelést a vásárló az eladónak elküldi a "Megrendelés megerősítése és elküldése" gombra kattintva. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tartja. Az eladó megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul e-mailben visszaigazolja, a felhasználói fókban megadott e-mail címre (a továbbiakban "a vásárló elektronikus címe").

3.6.  Az eladó a megrendelés természetétől (árufajták, vételár, becsült szállítási költségek) függően bármikor felkérheti a vásárlót a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon).

3.7.  Az eladó és a vásárló között létrejött szerződéses kapcsolat a rendelés visszaigazolásával (fogadása) jön létre, amelyet az eladó a vásárló e-mail címére.

3.8. A vásárló beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor kommunikációs eszközöket használjon. A vásárlónak a kommunikációs eszköz használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (az internetkapcsolat költségeit, telefonhívási költségeket) a vásárlót terheli,amely nem különbözik az alapáraktól.

4. A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.  A termékek árát beleértve a szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint a vásárló köteles kifizetni a következő módon:

4.1.1.  készpénzzel utánvétes átvételnél a vásárló által a szerződésben meghatározott átvételi ponton;
4.1.2.  átutalással az eladó számlájára, számlaszám: 11600006-00000000-81528325, az Erste Bankban vezetve (tovább csak „az eladó számlája“);
4.1.3.  online fizetéssel Pay Pal rendszerrel;
4.1.4.  online fizetéssel kártyával;

4.2.  A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak a csomagolással és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a szerződés szerint kifzetni. Ha nincs másképp meghatározva, a vételár alatt az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is kell érteni.

4.3.  Az eladó nem kér a vásárlótól előleget vagy más hasonló fizetést. Ez nem érinti a 4.6. cikkének rendelkezéseit az általános szerződési feltételekben az áru előre történő fizetési kötelességét illetően.

4.4.  Készpénzfizetés vagy utánvétes fizetés esetén az áru átvételekor fizetendő. Online fizetés esetén a vételárat a vételi szerződéstől számított 14 napon belül kell megfizetni.

4.5.  Nem készpénzes fizetés esetén a vásárlónak meg kell fizetnie a rendelés vételárát a változó fizetési szimbólumot feltüntetve a közleményben. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárlónak a vételár fizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor van teljesítve, amikor a vételár összegét jóváírják az eladó számláján.

4.6.  Az eladó különösen abban az esetben jogosult, ha a vásárlótól nem kap további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. Cikk), kérheti a teljes vételár kifzetését, mielőtt az árukat a vásárlónak elküldik. A Polgári Törvénykönyv § 2119 rendelet 1. bekezdése nem alkalmazandó.

4.7.  Az eladó általi esetleges kedvezményeket a vásárló nem kombinálhatja.

4.8.  Az üzleti kapcsolatban szokásos, vagy amennyiben az általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó a vásárló részére adókönyvelési számlát állít ki a vételi szerződés alapján teljesített kifzetések tekintetében. Az eladó Libristo Media s.r.o. ÁFA fizető. A számla - az eladó kiállítja a számlát a vásárló részére a vételár kifzetése után, majd elküldi az áruval együtt, vagy elektronikus formában a vásárló elektronikus címére.

4.9.  Az értékesítési nyilvántartási törvény értelmében az eladónak átvételi elismervényt kell adnia a vásárlónak. Egyidejűleg köteles a beérkezett bevételeket az adó adminisztrátorral online bejegyezni; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint többek között nem lehet a Vásárló személyes kívánsága szerint kiigazított áruvásárlási szerződéstől elállni, a gyorsan romlandó áruk vásárlási szerződésétől elállni, olyan áru vásárlási szerződésétől elállni, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredett más árukkal, olyan lezárt csomagolású áru termékvásárlási szerződésétől elállni, amelyet a vásárló kibontott és higiéniai okok végett nem lehet vissszaküldeni, és olyan hang vagy képanyag vagy számítógépes program vásárlási szerződésétől elállni, amely kicsomagolásrta került az eredeti csomagolásból.

5.2.  Nem a szerződési feltételek 5.1. pontjában meghatározott esetről vagy más esetről van szó, amikor nem lehet az adásvételi szerződéstől elállni, a vásárló a 1829. § rendelkezéseinek megfelelően az 1.bekezdés értelmében az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül az adásvételi szerződéstől elállhat, ha több fajta áru az adásvételi szerződés tárgya vagy az árut többszörre szállítják, az utolsó szállítás napjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. A vásárló a adásvételi szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja az eladó által megadott formanyomtatványt, amely az üzleti feltételekre vonatkozó mellékletet képez. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vásárló vagy az eladó elektronikus címére: info@libristo.hu.

5.3.  A szerződéstől való elállás esetén a szerződési feltételek 5.2. pontjában foglaltak szerint az adásvételi szerződés azonnal megszűnik. Az árut a vásárlónak vissza kell szolgáltatni az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállástól számított harminc (30) napon belül. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaküldeni a szokásos postai úton.

5.4.  A szerződéstől való elállás esetén a szerződési feltételek 5.2 pontjában foglaltak szerint az eladó visszaküldi a vásárlónak az általa kifzetett vételárat tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon, ahogyan azt a vásárló fizette. Az eladó szintén jogosult a vásárlónak visszaadni a vásárló általi teljesítést már az áru visszaszolgáltatásásnál, ha a vásárló egyetért, és nem jelent további költségeket a vásárlónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladónak nem köteles a vételárat visszaszolgáltatni hamarabb, minthogy a vásárló visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy azt visszaküldte.

5.5.  Az árun felmerülő károk megtérítését az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani vásárlónak a vételár visszafzetésére vonatkozó igényével szemben.

5.6.  Olyan esetekben, amikor a vevő megfelel az 1829. § 2. bekezdésben foglalt rendelkezéseknek, a polgári törvénykönyvről, az adásvételi szerződéstől való elállási jogáról, az eladó bármikor jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra mindaddig, amíg az árukat a vevő nem kapja meg. Ilyen esetben az eladónak a vételárat a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, nem készpénzes fizetéssel vissza kell fizetnie a vevő számlájára.

5.7.  Ha a vásárló az áruval együtt ajándékot is kap, ajándékozási szerződés van megkötve az eladó és vásárló között azzal a feltétellel, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés is érvényét veszti és köteles az ajándékot is visszaszolgáltatni az eladónak.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

6.1.  Abban sz esetben, ha a szállítás a vásárló küleneges kérése szerint történik, akkor a rizikó a vásárlót terheli és az esetleges ezzel kapcsolatos többletköltség is.

6.2.  Az eladó az adásvételi szerződés szerint az árut kiszállítani a vásárló által megadott címre a rendelésben, és a vásárló köteles az árut átvenni.

6.3.  Ha a vásárló igénye miatt szükség van arra, hogy az árut ismételten vagy a megrendelésen kívüli módon szállítsa, a vásárló köteles az áruk ismételt szállításával járó költségeket megfizetni, ill.egy másik szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4.  Az áru átvételét követően a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagoláson külsérelmi nyomok vannak vagy illetéktelen behatolás esetén a vásárló nem köteles a csomagot átvenni a szállítmányozótól. Ez nem érinti a vásárló jogait a termék hibájáért való felelőséggel kapcsolatban és a vásárló egyéb jogait, amelyek az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból erednek.

6.5.  A felek további jogai és kötelességei a szállítást illetően módosíthatják az eladó egyedi feltételei szerint, amelyet az eladó határoz meg.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1.  A szerződő felek jogait és kötelességeit hibás teljesítés esetén a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szabályozzák(különösen § 1914 egészen 1925, § 2099 egészen 2117 a § 2161 egészen 2174 rendelkezésekkel a polgárjogi törvénykönyv 634/1992 sz. Gy., o a fogyasztó védelméről a későbbi leírásban).

7.2.  Az eladó felelőséggel tartozik a vásárlónak azért, hogy az áru átvételkor nem hibás. Az eladó azért felelős, hogy abban az időben, amikor a vásárló az árut átvette:

7.2.1.  az áruk rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyeket a felek megtárgyaltak, vagy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírtak, vagy amelyet a vásárló elvár az áruk természetéből eredően és a reklámból kifolyólag,
7.2.2.  az áruk alkalmasak arra a célra, amelyet az eladó hirdet, vagy amire az ilyen típusú árukat általában használják,
7.2.3.  az áruk megegyeznek az elfogadott minta vagy az eredeti minőségével vagy teljesítményével, a minőség vagy a kivitelezés a szerződésben meghatározott
7.2.4.  az áruk a megfelelő mennyiségben, méretekben, vagy súlyban vannak, és
7.2.5.  az áruk megfelelnek a jogi előírásoknak.

7.3. Amennyiben az átvételtől számított hat hónapon belül hiba lép fel, úgy ítélik, hogy a termék hibás volt már az átvételkor. A vásárlónak jogában áll a termék azon hibájából eredő jogát, amely a használati cikkeknél kialakul, az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül érvényesíteni

7.4. Az eladó kötelességet vállal a hibás teljesítésért legalább olyan mértékben, amilyen mértékben a hibás teljesítés kötelessége a gyártót is terheli. A vásárlónak jogában áll a termék azon hibájából eredő jogát érvényesíteni, amely a fogyasztói cikkeknél jelenik meg, az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül. Amennyiben a további jogszabályokkal megegyezően az árusított terméken, csomagolásán, használati útmutatójában vagy reklámban fel van tüntetve, mennyi ideig használható a termék, a minőségbiztosítási rendelkezéseket szükséges alkalmazni. Minőségbiztosítási rendelkezésekkel az eladó garantálja, hogy a terméke az adott ideig alkalmas a szokványos használatra vagy az adott ideig megtartja normál tulajdonságait. Ha a vásárló jogosan panaszt nyújtott be az eladónak az áru hibájáért, akkor arra az időszakra, amely alatt a vásárló nem tudja használni a hibás árut, leáll a hibás teljesítéshez fűződő jogok gyakorlására megadott időszak és a jótállási időszak.

7.5. A szerződési feltételek 7.4 pontjában feltüntetett rendelkezések nem alkalmazhatók a leértékelt termékeknél olyan hiba esetén, amely vonatkozásában megállapodtak az alacsonyabb árban, az áru szokványos használata során keletkezett elhasználódásánál, a használt áruk esetén, az átvételkor létező, a használat vagy kopás szintjének megfelelő hibánál, amely a termék jellegéből ered. A vásárlónak nincs hibás teljesítésre vonatkozó joga, amennyiben az áru átvétele előtt tudomást szerzett arról, hogy az áru hibás vagy ha a meghibásodást a vásárló maga okozta.

7.6 A termék hibájából adódó jogot az eladónál szükséges érvényesíteni. Amennyiben az eladó által kiadott bizonylat szerint (a polgári törvénykönyv 2166 § rendelete alapján), más személy van kinevezve a javításra, aki az eladó vagy a vásárló számára közelebbi helyen működik, a vásárlónak azon személynél szükséges érvényesítenie jogát. Annak kivételével, amikor a javításra más személy van megnevezve az előbbi mondat szerint az eladó köteles a reklamációt fogadni bármelyik eladóhelyen, amelyben a reklamáció fogadása a termék típusától és a szolgáltatás nyújtásának jellegéből kifolyóan lehetséges, akár a vállalat székhelyén és működésének helyén is. Az eladó köteles írásos bizonylatot adni a vásárlónak arról, mikor érvényesítette garanciális jogát, a reklamáció tartalmáról és arról, milyen módon szeretné a vásárló a reklamációt elintézni, továbbá a reklamáció kivitelezésének módja és dátuma a javítás időtartamával és módjával, illetve a reklamáció esetleges elutasításának okáról. Ez a kötelesség érvényes más személyekre is, akik az eladó által meg lettek nevezve a javításra.

7.7 A vásárló a hibás teljesítésből eredő jogát érvényesítheti személyesen is ezen a címen: Sychrov 55, 755 01 Vsetín, telefonon a +36 1 6333 184 telefonszámon vagy e-mailben az info@libristo.hu e-mail címen.

7.8 A vásárló tudatja az eladóval, melyik jogával szeretne élni a hiba bejelentésénél vagy haladéktalanul a hiba bejelentését követően. Kiválasztott jogát nem módosíthatja az eladó beleegyezése nélkül, ez nem érvényes akkor, ha a vásárló a javítást választotta és a termék javíthatatlan.

7.9 Amennyiben a termék tulajdonságai nem felelnek meg a szerződési feltételek 7.2 pontjának, a vásárló kérvényezheti egy új hibátlan termék kézbesítését, amennyiben ez a hibához képest nem aránytalan, de ha a hiba csupán a termék alkatrészére vonatkozik, a vásárló csak a termék alkatrészének cseréjét kérvényezheti, amennyiben ez nem lehetséges, elállhat a vásárlástól. Amennyiben ez a hibához képest aránytalan, tehát a hibát haladéktalanul el lehet távolítani, a vásárlónak joga van a hiba ingyenes eltávolítására. Az új termékre vagy alkatrész cseréjére a vásárló akkor is jogosult, ha a hiba eltávolítható, viszont ezt követően a vásárló a terméket nem tudja tovább a szokványos módon használni, mert a hiba ismételten előfordul vagy nagyobb számú hiba is előfordul. Ilyen esetben a vásárlónak jogában áll elállni a vásárlástól. Amennyiben a vásárló nem áll el a vásárlástól, nem kérvényezi a termék cseréjét vagy javítását, ésszerű kedvezményt kérhet. A vásárlónak joga van a kedvezményre akkor is, ha az eladó nem tud neki új hibátlan terméket biztosítani, kicserélni a hibás alkatrészt vagy javítást biztosítani, és abban az esetben is, ha az eladó nem biztosította a javítást ésszerű időn belül vagy a javítás a vásárlónak lényeges nehézségeket okoz.

7.10 A polgári törvénykönyv 1923 § rendelete alapján a jogosult személy, jogosult jogának érvényesítésekor felmerült költségek megtérítésére. Ha azonban a kártérítési igényt a hiba bejelentésének határidejétől számított egy hónapon belül nem nyújtja be, a bíróság sem ismeri el jogát, amennyiben az eladó fellebbez, mivel a kártérítési igényt nem teljesítették időben.

7.11 A szerződő felek további jogait és kötelezettségeit az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az eladó panaszkezelési eljárása módosíthatja.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1.  A vásárló a termék teljes vételárának kifzetésével lesz az áru tulajdonosa.

8.2.  Az eladó kapacsolatba a vásárlóval nincs kötve semmilyen kódexszel a § 1826 rendelet 1 bekezdés e) betű alapján.

8.3.  VA fogyasztói panaszokat az eladó az elektronikus info@libristo.hu címen fogadja. Az ezzel kapcsolatos információkat az eladó a vásárló email címére küldi.

8.4.  A Česká obchodní inspekce (fogyasztóvédelem), amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen felhasználható az eladó és a vásárló között az adásvételi szerződésből származó viták megoldására.

8.5.  Európai Fogyasztóvédelmi Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az EU Rendelet (EU) sz. 2013. május 21-i 524/2013. Sz., A fogyasztói jogviták rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 2006/2004. És a 2009/22 / EK irányelv (fogyasztói vitarendezési rendelet online).

8.6.  Az eladó jogosult arra, hogy az árut kereskedelmi engedély alapján értékesítse. A kereskedelmi engedély ellenőrzését a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörén belül végzi. A személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzés korlátozott mértékben, többek között a szabályzat betartását felügyeli. 634/1992 Gy., a fogyasztóvédelemről, módosított formájában.

8.7.  A vásárló ezáltal magára vállalja a körülmények változásának kockázatát az 1765 § 2. cikk polgárjogi törvénykönyv értelmében.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A vásárló iránti információs kötelezettség a 13.cikk Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 / EK rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) a vásárló személyes adatait a vásárlási szerződés teljesítése céljából feldolgozza az e szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az eladó közfeladatainak teljesítése érdekében, külön dokumentummal teljesíti az eladó.

10. ÜZLETI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-k TÁROLÁSA

10.1.  A vásárló beleegyezik, hogy az eladó a termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vásárló elektronikus címére továbbítja, továbbá vállalja, hogy az üzleti üzeneteket a vásárló elektronikus címére küldi. Az eladó fél információs kötelezettsége a GDPR 13. rendelete alapján a vásárló személyes adatai feldolgozásának függvényében az üzleti üzenetek küldése céljából, teljesíti az eladó egy külön dokumentum segítségével.

10.2.  A vásárló vállalja az ún. cookie-k tárolását a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás lehetséges a weboldalon, az eladó kötelessége az adás - vételi szerződés teljesítése, mielőtt a cookiek-k el lesznek mentve a vásárló számítógépére, a vásárló bármikor visszavonhatja belegyezését az előző mondat alapján.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. A vásárlónak kézbesíthetik a vásárló elektronikus címére.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.  Ha egy kereskedelmi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh törvény szabályozza. Az előző mondat szerinti jog megválasztásával a vásárlót, aki fogyasztó, nem fosztja meg azt a védelemtől, amelyet a jogrend azon rendelkezései biztosítanak számukra, amely nem térhet el a szerződéstől, és amelyek jogválasztás hiányában, 6. cikk 1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (EK) A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008 / EK tanácsi rendelet (Róma I.).

12.2.  Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelete érvénytelen vagy hatástalan, vagy azzá válik, az érvénytelen záradékok helyett egy olyan rendelkezés kerül érvénybe, amely a legjobban hasonlít az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3.  Az adás-vételi szerződés, beleértve az általános szerződési feltételeket archiválva van az eladó fél által elektronikus formában és nem elérhető.

12.4.  Az adás-vételi szerződés része a szerződéstől való elállási űrlap mintája.

12.5.  Az eladó fél kapcsolattartási adatai: kézbesítési cím FROGMAN s.r.o. - ID: 3402, Környei út 44, 2800 Tatabánya, elektronikus posta címe info@libristo.hu, telefon +36 1 6333 184.

2019.7.1-én, Vsetínben


  • A terméket 30 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.

  • Kisebb összeg ellenében a könyvet ajándékcsomagolásba csomagoljuk.

  • Nem mindenhol válogathat több millió könyv közül.

  • A könyveket kemény kartonból készült speciális csomagolásban kézbesítjük.

  • Kedvezményt biztosítunk a diákok és tanárok számára.

  • A visszatérő vásárlók kedvezményekben és egyéb jutalmakban részesülnek.

  • A terméket azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül küldjük.

  • Tájékoztatjuk Önt a megrendelés feldolgozásának minden lépéséről.

  • 11 999 Ft feletti rendelés esetén ingyenes szállítás.

  • A kínálatunkban szereplő bármelyik könyvet ajándékozhatja még ma.

Legfrissebb könyvújdonságok

Kiválogattuk a legjobbakat. Ön már olvasta?

Könyvek kategória szerint

Szeretne valakit meglepni egy ajándékkal vagy konkrét irányzat érdekli?

Sleva
590 Ft

Szerezzen 590 Ft értékű
kedvezményt az első vásárlásnál!

Nem küldünk spamet csak kiváló ajánlatokat és tippeket...

Belépés

Bejelentkezés a saját fiókba. Még nincs Libristo fiókja? Hozza létre most!

 
kötelező
kötelező

Nincs fiókja? Szerezze meg a Libristo fiók kedvezményeit!

A Libristo fióknak köszönhetően mindent a felügyelete alatt tarthat.

Libristo fiók létrehozása