Szerződési feltételek

 

Libristo Media s.r.o.társaság SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI, székhely: 755 01 Vsetín, Sychrov 55; cégjegyzék szám: 04448367, közösségi adószám: HU30486614, bejegyezve az Ostrava-i cégbíróságon, C szakasz, 63649 sz. bejegyzés alatt online értékesítés céljából a libristo.hu weboldalon.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezeket a szerződési feltételeket (továbbiakban: „szerződési feltételek“) a Libristo Media s.r.o. társaság, székhely: 755 01 Vsetín, Sychrov 55; cégjegyzék szám: 04448367, bejegyezve az Ostrava-i cégbíróságon, C szakasz, 63649 sz. bejegyzés (továbbiakban: „eladó“) szerkeszti a Polgárjogi Törvénykönyv (továbbiakban: Polgárjogi Törvénykönyv) § 1751. sz. (1) bekezdésében foglalt az adásvételi szerződéssel kapcsolatos felek kölcsönös jogairól és kötelezettségeiről szóló rendelkezésekkel összhangban vagy az eladó és egy másik természetes személy (továbbiakban: "vásárló") között kötött adásvételi szerződés (továbbiakban: "adásvételi szerződés" ) alapján, amely az eladó webáruházában jött létre. A webáruházat az eladó fél a www.libristo.hu internet címen (továbbiakban: "weboldal") üzemelteti a weboldal felületén (továbbiakban: "webáruház felülete").

1.2. A szerződési feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a vásárolni szándékozó személy olyan jogi személy vagy természetes személy, aki az árucikkeket további üzletkötés céljából rendeli vagy szakmáját függetlenül gyakorolja.

1.3. A szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződésben alkalmazott megkülönböztető rendelkezések elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

1.4. Az szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a szerződési feltételek magyar nyelven készülnek. Adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

1.5. Az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a szerződési feltételeket. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának érvényességi idején keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A weboldalon a vásárló a regisztrációja alapján hozzáférhet a saját felhasználói felületéhez. A felhasználói felületen a vásárló megrendelheti az árut (továbbiakban: "felhasználói fiók"). A vásárló vásárolhat közvetlenül a webáruház felületén is regisztráció nélkül.

2.2. A weboldalon való regisztrációkor és az áru vásárlásakor a vásárló köteles helyes és hiteles információkat megadni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat a vásárló bármilyen változás esetén köteles frissíteni. A vevő felhasználói fiókjában és megrendeléskor megadott adatait az eladó hitelesnek fogadja el.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a felhasználónév és a jelszó biztosítja. A vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókja eléréséhez szükséges információkat.

2.4. A vásárló nem jogosult arra, hogy a felhasználói fiókot harmadik fél számára elérhetővé tegye.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot abban az esetben, ha a vásárló nem használja a felhasználói fiókját 3 évnél hosszabb ideig vagy, ha a vásárló megsérti az adásvételi szerződést (beleértve a szerződési feltételeket is).

2.6 A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó nem biztosítja a felhasználói fiók állandó elérését, konkrétan az eladó által végzett hardver és szoftver karbantartás esetén, illetve harmadik személy által végzett hardver és szoftver karbantartás esetén.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webáruház felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv § 1732 sz. rendelet. (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2. A webáruház felülete tartalmazza az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha ezeket az árukat nem lehet rendes postai úton visszaküldeni. A termékárak tartalmazzák az ÁFÁ-t és az összes kapcsolódó díjat. A termékárak mindaddig érvényesek, amíg az áruház webfelületén jelen vannak. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi feltételekkel kössön adásvételi szerződést.

3.3. A webáruház felülete tartalmazza a csomagolás és az áru szállításával kapcsolatos információkat is. A webáruház felületén felsorolt termékek csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor az áru Magyarország területén kerül kiszállításra.

3.4. Az áru megrendeléséhez a megrendelő kitölti a megrendelőlapot a webáruház felületén. A megrendelőlap az alábbi információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt áruról (a megrendelt árut a vásárló „behelyezi“ " az elektronikus kosárba a webáruház felületén),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módjáról, a megrendelt áru kívánt kézbesítési módjáról és

3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekről (továbbiakban: együttesen "megrendelés").

3.5. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatokat, azaz a vásárlónak lehetősége van felismerni és kijavítani a rendelés leadása során keletkezett hibákat. A megrendelést a vásárló a "Megrendelés megerősítése és elküldése" gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tartja. A megrendelés beérkezését követően az eladó haladéktalanul e-mailben visszaigazolja azt a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címre (továbbiakban: "a vásárló e-mail címe").

3.6. Az eladó a megrendelés természetétől (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költségek miatt) függően bármikor felkérheti a vásárlót a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vásárló között létrejött szerződéses kapcsolat a rendelés visszaigazolásával (feldolgozás) jön létre, amelyet az eladó küld a vásárló e-mail címére.

3.8. A vásárló beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távkommunikációs eszközöket használjon. Ezen távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek (az internetkapcsolat költségei, telefonhívási költségek) a vásárlót terhelik, amely nem különbözik az alapáraktól.

4. A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az adásvételi szerződésben feltüntetett vételárat és a szállítással kapcsolatos költségeket a vásárló a következő módokon fizetheti ki:

 • készpénzben (utánvétes átvétel) a vásárló által a szerződésben meghatározott átvevőhelyen;
 • átutalással az eladó számlájára, számlaszám: 11600006-00000000-81528325, Erste Bank (továbbiakban: „az eladó számlája“);
 • PayPal rendszeren keresztül;
 • bankkártyával online;

4.2. A vásárló köteles az eladónak a szerződésben foglalt vételárral együtt a csomagolással és az áruszállítással kapcsolatos költségeket is kifizetni. Ha nincs másképp meghatározva, a továbbiakban a vételár az áruszállítás költségeit is tartalmazza.

4.3. Az eladó nem kér a vásárlótól előleget vagy más hasonló fizetést. Ez nem vonatkozik a szerződési feltételek 4.6. pontjában leírt rendelkezésre az áru előre történő fizetési kötelezettségét illetően.

4.4. Utánvétes fizetés esetén az árut átvételkor kell készpénzben kifizetni. Online fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kell megfizetni.

4.5. Online fizetés esetén a vásárló köteles kifizetni a vételárat és ezzel együtt feltüntetni a számla vagy a rendelés számát is. Online fizetés esetén a vásárlónak a vételár kifizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vételár összege jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladónak joga van, különösen abban az esetben, ha a vásárlótól nem kap további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. Cikk), kérni a teljes vételár kifizetését, mielőtt az árut a vásárlónak elküldi. A Polgári Törvénykönyv § 2119 rendeletének 1. bekezdése nem alkalmazandó.

4.7. Az eladó által biztosított kedvezményeket a vásárló nem kombinálhatja.

4.8. Ahogyan az üzletkötés esetén megszokott, vagy amennyiben azt az általános jogszabályok nem írják elő másképpen, az eladó a vásárló részére számlát állít ki az adásvételi szerződés alapján a teljesített kifizetésekről. Az eladónak, a Libristo Media s.r.o. társaságnak, ÁFA fizetési kötelezettsége van. Az eladó a vételár átutalása után számlát állít ki a vásárlónak és elküldi azt az áruhoz csatolva vagy elektronikus formában a vásárló e-mail címére.

4.9. A bevételi nyilvántartásról szóló törvény értelmében az eladó köteles átvételi elismervényt kiállítani a vásárlónak. Egyidejűleg köteles a beérkezett bevételeket elektronikus úton bejelenteni az adóhivatalnak; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem lehetséges elállni többek között olyan adásvételi szerződéstől, melyet a vásárló kívánsága szerint változtattak meg, gyorsan romlandó árukra vonatkozó adásvételi szerződéstől, illetve olyan áru adásvételi szerződésétől, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredett más árukkal, olyan lezárt csomagolású termék adásvételi szerződésétől, amelyet a vásárló kibontott és higiéniai okokból nem lehetséges vissszaküldeni, és olyan hang-, képanyag vagy számítógépes program adásvételi szerződésétől, amely az eredeti csomagolásból ki lett csomagolva.

5.2. Ha nem a szerződési feltételek 5.1. pontjában meghatározott eset vagy más eset áll fenn, amikor nem lehet az adásvételi szerződéstől elállni, a Polgári Törvénykönyv § 1829. sz., 1. bekezdésének rendelkezései értelmében a vásárlónak joga van az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől, illetve abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya több fajta áru vagy több részből álló áru, akkor az elállás határidejének kezdete az utolsó darab kiszállításának napja. Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatot az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. A vásárló a adásvételi szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja az eladó által előkészített formanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A vásárló az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatot elküldheti az eladó e-mail címére is: info@libristo.hu

5.3. A szerződéstől való elállás esetén a szerződési feltételek 5.2. pontjában foglaltak szerint az adásvételi szerződés azonnal megszűnik. Az árut a vásárló köteles visszaszolgáltatni az eladó részére az elállástól számított tizennégy (14) napon belül. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaküldeni a szokásos postai úton.

5.4. A szerződéstől való elállás esetén a szerződési feltételek 5.2 pontjában foglaltak szerint az eladó visszaküldi a vásárlónak az általa kifizetett vételárat tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon, ahogyan azt a vásárló kifizette. Az eladó szintén jogosult a vásárlónak visszaadni a teljesítést már az áru visszaszolgáltatásakor, ha a vásárló egyetért, és ez nem jelent további költségeket a vásárlónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vételárat visszaszolgáltatni hamarabb, minthogy a vásárló visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy azt visszaküldte.

5.5. Az eladónak jogában áll az árun keletkezett károk megtérítését egyoldalúan felszámítani a vásárlónak a vételár visszafizetésére vonatkozó igényével szemben.

5.6. Olyan esetekben, amikor a vevőnek a Polgári Törvénykönyv § 1829. sz., (2) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó szintén bármikor jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra mindaddig, amíg az árut a vevő nem kapja meg. Ilyen esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül visszautalja a vevő számlájára.

5.7. Ha a vásárló az áruval együtt ajándékot is kap, ajándékozási szerződés jön létre az eladó és vásárló között azzal a feltétellel, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés is érvényét veszti és köteles az ajándékot is visszaszolgáltatni az eladónak.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

6.1. Abban az esetben, ha a szállítás a vásárló egyéni kérése szerint történik, minden kockázat és az esetleges ezzel kapcsolatos többletköltségek is a vásárlót terhelik.

6.2. Az eladó az adásvételi szerződés szerint köteles az árut kiszállítani a rendelésben a vásárló által megadott címre és a vásárló köteles az árut átvenni.

6.3. Ha a vásárló hibájából az árut ismételten vagy más módon kell kiszállítani, a vásárló köteles az áruk ismételt vagy az esetleges másfajta szállításért járó költségeket megfizetni.

6.4. Az áru átvételét követően a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a futárt. Abban az esetben, ha a csomagoláson külsérelmi nyomok vagy illetéktelen behatolásra utaló nyomok láthatók, a vásárló nem köteles a csomagot átvenni a futártól.

6.5. A felek további jogai és kötelezettségei módosíthatják az eladó egyedi szállítási feltételeit, amennyiben azt az eladó korábban meghatározta.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit hibás teljesítés esetén az általános érvényű kötelező jogszabályok szabályozzák (konkrétan PTK § 1914 - § 1925, § 2099 - § 2117 és § 2161 - § 2174 rendelkezései és a 634/1992 Sb. sz. a fogyasztó védelméről szóló módosított törvény).

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vásárlónak azért, hogy az áru átvételkor hibátlan állapotban legyen. Pontosabban az eladó felelős azért, hogy akkor, amikor a vásárló az árut átveszi:

7.2.1. az áru rendelkezzen olyan tulajdonságokkal, amit a felek megtárgyaltak, vagy olyan tulajdonságokkal, amit az eladó vagy a gyártó leírtak, vagy amit a vásárló elvár az áru természetéből eredően és a reklám alapján,

7.2.2. az áru megfeleljen annak a célnak, amelyet az eladó hirdet vagy amire az adott típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru tulajdonságai megegyezzenek a szerződésben foglalt minta vagy sablon minőségével vagy kivitelével, amennyiben a minőség ill. kivitelezés a szerződésben meg lett határozva,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban érkezzen, és

7.2.5. az áru megfeleljen a jogi előírásoknak.

7.3. A szerződési feltételek 7.2 pontjában leírtak nem vonatkoznak a hiba miatt alacsonyabb áron értékesített árukra, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk rendeltetésszerű használatából eredő kopásra, használt áru esetén az elhasználódás mértékéig terjedően, amely hiba már átvételkor fennállt, vagy az áru jellegéből adódó hibákra.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül megjelenik, az árut már az átvételkor hibásnak tekintik. A vásárlónak jogában áll a termék átvételétől számított huszonnégy hónapon belül felmerülő hiba esetén megoldásra.

7.5. A hibás teljesítésre vonatkozó jogokat a vásárló az eladó telephelyén érvényesítheti, ha a reklamáció kivitelezhető az áru természetéből adódóan, vagy esetleg az eladó székhelyén is lehetséges.

7.6. Az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat a reklamációs szabályzat szabályozza.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vásárló a termék teljes vételárának kifizetésével válik az áru tulajdonosává.

8.2. Az eladót a vásárlóval fennálló kapcsolatban nem köti semmilyen viselkedési szabály a Polgári Törvénykönyv § 1826. sz. (1) bekezdés e) pontjának rendelkezése értelmében.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat az info@libristo.hu e-mail címen fogadja. A panasz lebonyolításával kapcsolatos információkat az eladó elküldi a vásárló e-mail címére.

8.4. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért a Cseh Fogyasztóvédelem (Česká obchodní inspekce) a felelős, székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégj.: 000 20 869, internet cím: https://adr.coi.cz/cs. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található, ahol az eladó és a vásárló között létrejött adásvételi szerződésből származó viták rendezhetők.

8.5. Az illetékes hatóság az Európai Fogyasztói Központ - Cseh Köztársaság, székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internet cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2006/2004. (EK) rendelet módosításáról szóló rendelet és a 2009/22. (EK) irányelv (fogyasztói online vitarendezési irányelv) értelmében.

8.6. Az eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru értékesítésére. A vállalkozói engedély ellenőrzését a Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörén belül végzi. A személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal felügyeli. A Cseh Fogyasztóvédelem korlátozott mértékben többek között felügyeli a 634/1992 Sb. sz. a fogyasztók védelméről szóló módosított törvény betartását.

8.7. A vásárló ezáltal magára vállalja a körülmények változásának kockázatát a Polgárjogi Törvénykönyv § 1765, (2) bekezdése értelmében.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. Az eladó tájékoztatási kötelezettségét a vásárló felé az adásvételi szerződés teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az eladó közfeladatainak teljesítése céljából egy speciális dokumentum segítségével teljesíti, melynek alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 13. cikke a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: "GDPR rendelkezés").

10. ÜZLETI CÉLÚ ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

10.1. A vásárló beleegyezik az áruval, szolgáltatásokkal vagy az eladó cégével kapcsolatos információk küldésébe az e-mail címére, továbbá beleegyezik, hogy az eladó üzleti célú üzeneteket küldjön az e-mail címére. Az eladó tájékoztatási kötelezettségét a vásárló felé egy speciális dokumentum segítségével teljesíti, melynek alapja a GDPR 13. cikke (a vásárló személyes adatainak feldolgozása üzleti tartalmú üzenetek küldése céljából).

10.2. A vásárló beleegyezik az ún. cookie-k tárolásába a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás lebonyolítható a weboldalon és az eladó teljesíteni tudja az adásvételi szerződésből származó kötelezettségét anélkül, hogy a cookiek-k elmentésére kerülne sor a vásárló számítógépén, a vásárló bármikor visszavonhatja belegyezését az előző mondat alapján.

11. KÉZBESÍTÉS

11.1. A vásárlónak kézbesíthetik a vásárló e-mail címére.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha egy adásvételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot a cseh törvények szabályozzák. Az előző mondat szerinti jog megválasztásával a vásárlót, aki fogyasztó, nem fosztja meg attól a védelemtől, amelyet a jogrend azon rendelkezései biztosítanak számára, amely nem térhet el a szerződéstől, és amelyeket jogválasztás hiányában a június 17-i 593/2008 sz. szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló az Európai Parlament és Tanács rendeletének (EK) 6. cikk, (1) bekezdése biztosít (Róma I.).

12.2.Ha a szerződési feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan rendelkezés lép érvénybe, amely a legjobban hasonlít az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.3. Az adásvételi szerződést és a szerződési feltételeket az eladó archiválja elektronikus formában és nem hozzáférhetők.

12.4. A szerződéstől való elállási minta nyomtatvány az adásvételi szerződés mellékletét képezi.

12.5. Az eladó fél kapcsolattartási adatai: levelezési cím: Libristo Media s.r.o., Sychrov 55, 755 01 Vsetín, e-mail címe: info@libristo.hu, telefon: +36 19 989 159.

Kelt: 2018.05.17-én, Vsetínben


 • A terméket 30 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti.

 • Kisebb összeg ellenében a könyvet ajándékcsomagolásba csomagoljuk.

 • Nem mindenhol válogathat több millió könyv közül.

 • A könyveket kemény kartonból készült speciális csomagolásban kézbesítjük.

 • Kedvezményt biztosítunk a diákok és tanárok számára.

 • A visszatérő vásárlók kedvezményekben és egyéb jutalmakban részesülnek.

 • A terméket azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül küldjük.

 • Tájékoztatjuk Önt a megrendelés feldolgozásának minden lépéséről.

 • 11 999 Ft feletti rendelés esetén ingyenes szállítás.

 • A kínálatunkban szereplő bármelyik könyvet ajándékozhatja még ma.

Legfrissebb könyvújdonságok

Kiválogattuk a legjobbakat. Ön már olvasta?

Könyv Call Me By Your Name André Aciman

Call Me By Your Name

André Aciman

Könyv Growth Vaclav Smil

Growth

Vaclav Smil

Könyv Find Me Andre Aciman

Find Me

Andre Aciman

Könyvek kategória szerint

Szeretne valakit meglepni egy ajándékkal vagy konkrét irányzat érdekli?

Sleva
590 Ft

Szerezzen 590 Ft értékű
kedvezményt az első vásárlásnál!

Nem küldünk spamet csak kiváló ajánlatokat és tippeket...

Belépés

Bejelentkezés a saját fiókba. Még nincs Libristo fiókja? Hozza létre most!

 
kötelező
kötelező

Nincs fiókja? Szerezze meg a Libristo fiók kedvezményeit!

A Libristo fióknak köszönhetően mindent a felügyelete alatt tarthat.

Libristo fiók létrehozása